Werkwijze

  • Social Media

Werkwijze

Hoe werkt gastouderopvang?

Ouders kiezen voor gastouderopvang omdat het vertrouwd is. Hun kind ziet iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht. Bovendien is gastouderopvang afgestemd op de wensen van de ouder. Gastouders hebben namelijk veel vrijheid om de opvang af te stemmen op de wensen van de ouder en op die van henzelf. Zo kan er een plezierige en langdurige opvangrelatie ontstaan.

Wensen in kaart brengen

Allereerst zult u moeten bepalen wat voor opvang u wilt aanbieden. Belangrijk is daarbij uit te zoeken wat past bij uw eigen (gezins)situatie. Op welke dagen wilt u opvang aanbieden en op welke tijden? Uit welke leeftijdscategorie wilt u kinderen opvangen en hoeveel? Het is ook belangrijk om te bepalen wat u extra kunt bieden. Heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om de kinderen bij de ouders thuis op te vangen, heeft u thuis veel speelruimte, of biedt u opvang aan op de boerderij? Staat u open voor ouders met wisselende roosters? Wat wordt uw specialiteit? Hoe flexibel bent u?

kids5

Voldoen aan de eisen

Als gastouder verricht u verantwoordelijk werk. U vangt immers andermans kinderen op. Daarom stellen de Overheid en Boelie eisen aan gastouders. Zo dient u over een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te beschikken en een Verklaring Omtrent Gedrag. Hier vindt u alle eisen op een rijtje.

Gastkinderen vinden

Zodra u weet wat u kunt bieden, kunt u een profiel plaatsen op de gastoudergids. Daarnaast kunt u in uw eigen kennissenkring kijken. Uw bemiddelaar helpt u graag met het bekend maken van uw aanbod. Kijk voor meer info op deze pagina.

Kennismaken en afspraken maken

Heeft u eenmaal contact met geïnteresseerde ouders? Nodig ze dan uit voor een kennismaking. Is de kennismaking geslaagd en hebben de ouder en u beiden na afloop een goed gevoel, dan kunnen wij overgaan tot de daadwerkelijke koppeling.
Alle afspraken worden formeel schriftelijk vastgelegd. Deze worden gedigitaliseerd en verstrekt aan u en uw vraagouder.

Opvang starten en evalueren

Wanneer de opvang eenmaal loopt, vinden er regelmatig evaluaties plaats tussen u, de ouder en uw bemiddelaar. Tijdens deze evaluaties wisselt u ervaringen uit en worden, indien nodig, afspraken aangepast aan veranderde omstandigheden en de ontwikkeling van uw gastkind.

Hoe verloopt de urenregistratie?

Boelie werkt met een online-urenregistratieprogramma, genaamd Portabase. U kunt dagelijks (of wanneer/hoe vaak u ook wilt) van uw gastkinderen de uren registreren/opslaan. U kunt met uw vraagouder afspreken wanneer u uw urenregistratie verzend ter goedkeuring. U bent bij ons dus niet verplicht dit aan het einde van de maand te doen. U kunt dit zelf bepalen, mits het met uw vraagouder besproken is. De datum van verzending wordt ook vastgelegd in de overeenkomst tussen vraag- & gastouder.
Zodra u uw urenregistratie verzonden hebt, krijgt uw vraagouder een emailnotificatie met verzoeken de uren goed of af te keuren. Uw vraagouder heeft hier 5 dagen de tijd voor. Mocht uw vraagouder geen gebruik maken van dit termijn, dan geldt de regel “zwijgen is toestemmen”. Vervolgens maakt Boelie de factuur op en verzend deze direct naar uw vraagouder.

Hoe verloopt het financieel?

Aangezien u bij Boelie zelf kunt bepalen wanneer u uw urenregistratie verzend, kunt u dus zelf beïnvloeden wanneer u uw geld kunt ontvangen. Boelie vervult de kassierfunctie.
Wettelijk zijn wij gebonden aan een betaaltermijn. Het moet namelijk een “redelijk betaaltermijn” zijn. Boelie hanteert daarom een betaaltermijn van 14 dagen. Hanteren wij dit niet, dan zijn wij in overtreding! Wij verzoeken op onze facturen voor onze vraagouders wel spoedig te betalen.
Wij bieden onze vraagouders drie betaalmethodes aan: zelf overschrijven – Ideal dmv AcceptEmail – automatische incasso.
Boelie heeft geen vaste dagen voor de uitbetalingen. Zodra Boelie het geld heeft ontvangen van uw vraagouder, dan maakt Boelie dit direct over naar u. Wettelijk moet dit met 5 dagen (geen werkdagen).