Ik ben een

Formulier

InschrijvenOudercommissieUitschrijven

Oudercommissie

De oudercommissie van Gastouderbureau Boelie behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders. Het doel van de oudercommissie is dus het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders die een overeenkomst inzake gastouderopvang hebben met Gastouderbureau Boelie.

Deze oudercommissie behoort te bestaan uit 2 tot 5 vraagouders, welke ingeschreven zijn bij het gastouderbureau.Dit zijn vraagouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Gastouderbureau Boelie gevoerd wordt door adviezen te geven.

Op dit moment zijn er nog een zetels vacant. Hierdoor zijn nog steeds op zoek naar ouders die willen participeren in onze oudercommissie. De ouders die in onze oudercommissie zitten, zullen actief betrokken zijn bij het beleid van ons gastouderbureau. Helaas hebben wij nog niet voldoende ouders om de oudercommissie te formeren, vandaar deze dringende oproep. Indien u deel wilt nemen aan de oudercommissie neem dan contact met ons op. In onze periodieke nieuwsbrief wordt in een vaste rubriek verslag gedaan van de zaken die besproken worden tijdens de vergaderingen van de oudercommissie.

De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de prijzen van de kinderopvang. Het reglement van de oudercommissie is voor iedereen beschikbaar en op te vragen bij Gastouderbureau Boelie. Voor meer informatie kunt u even contact met ons opnemen.

Heeft u interesse? Dan kunt u zich dmv onderstaand formulier aanmelden.

Het formulier

Gegevens

U dient bereid te zijn te vergaderen

U dient aangesloten te zijn als vraagouder bij GOB Boelie

Versturen