Wat doet Boel...

 • Social Media

Wat doet Boelie voor u?

De gastouderbemiddeling en -begeleiding van Boelie kenmerkt zich door persoonlijke dienstverlening op maat. U krijgt een persoonlijke bemiddelaar die uw situatie goed kent en u begeleidt zo lang u opvang afneemt via Boelie. Boelie streeft ernaar om samen met u zo spoedig mogelijk de meest passende opvang te vinden voor uw kind. Hierna zorgen wij voor de begeleiding, ondersteuning en de financiële afhandeling.

 

Wij verzorgen onder andere de volgende zaken voor u:

 

 • Hulp bij het promoten van uw diensten als gastouder, bijvoorbeeld via de online gastoudergids.
 • Een vaste contactpersoon voor u in de vorm van een eigen bemiddelaar.
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek van uw bemiddelaar aan de opvanglocatie.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Periodieke evaluatie van de opvang met uw bemiddelaar en de ouder.
 • Een online urenregistratiesysteem, zodat u overal en altijd inzicht hebt in uw opbrengsten en gewerkte uren.
 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de aangifte inkomstenbelasting kunt doen.
 • Snelle kassiersfunctie: Wij innen de opvangvergoeding bij de ouder en betalen deze na ontvangst binnen vijf dagen aan u uit.
 • Betrouwbare en gratis incassoservice: Ouders die weigeren uw opvangvergoeding te betalen kunnen rekenen op een stevig incassotraject dat wij gratis voor u uitvoeren.
 • Een gratis aansprakelijkheidsverzekering voor het geval er onverhoopt iets mis zou gaan.
 • Wij attenderen u er op zodra de geldigheid van één van uw documenten dreigt te verlopen (certificaat EHAK, VOG, legitimatiebewijs).
 • Indien nodig, verzorging van uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 • Scholing en bijscholing op diverse pedagogische onderwerpen.
 • Professionele ondersteuning en begeleiding bij pedagogische uitdagingen.
 • Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.

Tevens kunt u uw EHBO bij ons gratis halen!
klik hier voor meer info

ehbo-livis-logo

Ook vergoeden wij uw abonnement van Kiki!
klik hier voor meer info

kikibeerlogo