KinderWijs TV

 • Social Media

KinderWijs TV

Onze gastouder kunnen gratis gebruik maken van KinderWijs TV

Bron: KinderWijs TV

Gastouders zijn pedagogische professionals

De meeste gastouders zijn ooit gestart met hun opvang vanuit de liefde voor het werken met kinderen. Een goede basis natuurlijk, maar in deze tijd van professioneel werken is dat niet meer genoeg.
Een gastouder is een pedagogische professional. Dat vraagt om parate basiskennis en deskundigheid.
Een professional is nooit uitgeleerd!
Goede kinderopvang neemt ouders zorg uit handen en biedt kinderen een vertrouwde en veilige omgeving waarin zij gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Dat vraagt om de juiste kennis, houding en vaardigheden van u als professional.
Permanente Educatie en het Nieuwe Toezicht in kinderopvang is aan de orde van de dag. Dan kan een digitaal platform waarmee u zich kunt blijven professionaliseren niet ontbreken.

Waarom bijscholen?

Permanente educatie, het blijven leren, is belangrijk. Wanneer kennis en vaardigheden niet regelmatig herhaald worden zullen ze steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Scholing maakt en houdt u scherp en ondersteunt u bij het goed uitvoeren van de doelen die u heeft als professionele opvoeder richting kinderen en ouders. Maar bijscholing is ook nodig om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten in de ontwikkeling van kinderen. Zo kunt u kinderen optimaal ondersteunen bij hun ontwikkeling  in die eerste zo enorm belangrijke levensjaren.

Leermodules:

 • Werken met de vier pedagogische basisdoelen
 • De zes interactievaardigheden (kort alles-in-één)
 • Losse modules interactievaardigheden (uitgebreid): Sensitieve
 • Responsiviteit, Respect voor Autonomie, Structureren en grenzen stellen,
 • Praten en uitleggen, Ontwikkelingsstimulering, Begeleiden van Interactie
 • Observeren
 • Rouwverwerking bij kinderen
 • De financiën van een ondernemende gastouder
 • De Pedagogische Component voor professionele opvoeders
 • Examenpakket Pedagogische Component
 • BabyWijs©: professionele babyopvang
 • Bestaat uit de volgende ook los verkrijgbare modules:
 • BreinWijs (0-2 jaar), BabyKennis, Welbevinden van baby’s, BabyTeam 2.0
 • Taal-en Interactievaardigheden bij baby’s
 • Online videocoaching: persoonlijke pedagogische ondersteuning
 • Samenwerken en communiceren met ouders (eind 2018)
 • Update Meldcode Kindermishandeling 2019 (eind 2018)