Ik ben een

Protocol kindermishandeling gewijzigd: aangifteplicht en meldplicht gastouder toegevoegd

AdobeStock_536505235-1

Het Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang is op meerdere punten gewijzigd. Zo staat nu expliciet vermeld dat ook gastouders verantwoordelijk zijn voor wel of niet melding doen bij Veilig Thuis. Ook ontbrak op een aantal plekken de overleg- en aangifteplicht. Dit is toegevoegd.

Als professional in de kinderopvang heb je een zorgplicht voor de kinderen die naar de kinderopvang komen. Als er zorgen zijn over de thuissituatie en er een vermoeden is dat het kind te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling, ben je verplicht de stappen uit de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen. Om de sector een leidraad te geven, is in 2018 het protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang opgesteld door branchepartijen BK, BMK en BOinK.

Verantwoordelijkheid gastouder

Het protocol is op vijf punten gewijzigd. In route 1 van de Meldcode staat nu expliciet vermeld dat de gastouder verantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis. Een oplettende GGD-toezichthouder concludeerde dat dit voorheen niet duidelijk vermeld stond, meldt BOinK.

Ook stonden er incorrectheden in route 2, de Meld-, overleg- en aangifteplicht, oftewel: de MOA. In de oude versie van het protocol stond op een aantal plekken alleen de meldplicht beschreven en ontbrak de informatie over de overlegplicht en de aangifte plicht. Dit hebben we toegevoegd, laat BOinK weten aan de redactie van KinderopvangTotaal.

Wat is er gewijzigd?

De precieze wijzigingen per bladzijde zijn:

  • Voorblad: suptitel en datum aangepast
  • Blz. 4: Aanvullende beschrijving op de verantwoordelijkheid gastouder
  • Blz. 5: Toegevoegd: meld-, overleg- en aangifteplicht (er stond alleen meldplicht, dat is niet correct)
  • Blz. 25: In de inleiding concreter beschreven wat de meld-, overleg- en aangifteplicht inhoudt. De link toegevoegd naar de juiste webpagina van de vertrouwensinspectie
  • Blz. 29: Wijziging in de eerste alinea, toegevoegd dat het de aangifteplicht betreft i.p.v. de meldplicht
  • Blz. 34: Titel aangepast naar grensoverschrijdend gedrag
  • Blz. 67: Aanvullende beschrijving op de verantwoordelijkheid van de gastouder

App Meldcode Kinderopvang

Ook in de app – die nog altijd vindbaar is onder Meldcode Kinderopvang – zijn kleine tekstuele aanpassingen gedaan. Zo is de titel aangepast van Meldcode Kinderopvang naar Protocol Kinderopvang, in route 2 het groene balkje uitgebreid met Meld-, overleg-, en aangifteplicht en is bij route 3 het oranje balkje aangepast naar Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Weet jij wat je moet doen bij een vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag? Download de app of bekijk het protocol >>

16 mei 24Update: Koppeling met maximaal twee gastouderbureaus alleen voor nieuwe koppelingenLees verder