Offerte vraagouder

  • Social Media

Offerte vraagouder

  • Aanvraag Offerte

  • Dit formulier is wel per kind. Heeft u meerdere kinderen, dan dient u dus meerdere keren
    het formulier in te vullen. Wij nemen alle gegevens mee en u ontvangt één offerte.Vul zoveel mogelijk gegevens in voor de volledigheid.
  • De kosten voor het opmaken van de offerte: €10,00


Gegevens Vraagouder

Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode + Woonplaats

E-mail

Toetsinginkomen (per jaar)

Partner met minst aantal arbeidsuren / aantal uur per maand

Gegevens Gastouder

Achternaam*

Voornaam*

Adres*

Postcode + Woonplaats*

E-mail*

Gegevens Gastkind

Naam kind*

Geboortedatum*

Opvang locatie*

Soort opvang*

Gastoudervergoeding*

Bemiddelingskosten GOB*


Ingangsdatum*

Einddatum*

Aantal weken geen opvang nodig

OpmerkingMaandag (van – tot)*

Dinsdag (van – tot)*

Woensdag (van – tot)*

Donderdag (van – tot)*

Vrijdag (van – tot)*

Zaterdag (van – tot)*

Zondag (van – tot)*

Aantal uren per week*

Eventuele opmerkingen