Ik ben een

Rookmelders

Rookmelders in de gastouderopvang

 

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht in elke woning op iedere bouwlaag. Voorheen was er nog onderscheid in het bouwjaar van de woning. De huidige verplichting betekent dat op iedere verdieping inclusief de begane grond een rookmelder moet zijn. Dit geldt ook als je bewoner bent van een huurwoning. Deze verplichting is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Een gastouder moet vroegtijdig gewaarschuwd worden als er in de woning rookontwikkeling is zodat hij/zij het kind/de kinderen en zichzelf tijdig in veiligheid kan brengen.

Toezichthouders toetsen of de voorziening voor gastouderopvang voorzien is van voldoende en goed functionerende rookmelders volgens de eisen uit het vigerende Bouwbesluit (Art 14 lid 1 onder c Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang).

Met voldoende wordt bedoeld dat in de woning op iedere verdieping, inclusief de begane grond, een rookmelder aanwezig moet zijn.

  • Dit geldt voor verblijfsruimtes waar vluchtroutes doorheen lopen én in besloten ruimtes (bijvoorbeeld de gang, het trappenhuis, een voorportaal en de overloop) waar vluchtroutes doorheen lopen.

Met goed functionerend wordt bedoeld dat de rookmelders dusdanig geïnstalleerd zijn dat ze optimaal werken.

  • Plaats de rookmelders aan het plafond, minimaal 50cm van de wand.
  • Alleen wanneer de rookmelder wordt aangebracht in een ruimte die smaller is dan 1 m mag de afstand tot de wanden kleiner zijn dan 0,5 meter, maar deze moet in elk geval groter zijn dan 0,1 m. Hierdoor kan er voldoende luchtcirculatie plaatsvinden, waardoor de rookmelder een optimale werking heeft.
  • Een rookmelder dient nooit in de nok van het schuine dak gemonteerd te worden. Dit omdat daar onvoldoende luchtcirculatie plaatsvindt. Plaats de rookmelder dan minimaal 50 en maximaal 150 cm onder de nok.
  • Het alarmsignaal dient overal in de woning te horen zijn.
  • Rookmelders in woningen gebouwd vóór 2003 moeten voldoen aan de norm EN 14604. Rookmelders in woningen gebouwd vanaf 2003 moeten voldoen aan de norm NEN 2555.
  • Er zijn rookmelders in omloop die door de leverancier getest en goedgekeurd zijn met een andere projectering dan aan het plafond of minimaal 50 cm van de wand.

Wanneer de toezichthouder constateert dat rookmelders niet conform het bovenstaande gemonteerd zijn, zal de toezichthouder de gastouder vragen wat hier de reden van is. De gastouder wordt dan in de gelegenheid gesteld om met het installatievoorschrift (gebruiksaanwijzing) van de rookmelder aan te tonen dat deze conform het installatievoorschrift is gemonteerd. In alle gevallen moet de rookmelder voldoen aan de normen NEN 2555 of EN 14604.

Let op: Locaties waar relatief veel damp of vetdeeltjes ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld koken, bakken of braden, geven ook een verhoogde kans op vervuiling van de rookmelder. Hierdoor verliest de rookmelder zijn optimale werking. Het plaatsen van rookmelders in de directe nabijheid van bijvoorbeeld een douche, badkamer of keuken/ kooktoestel is daarom sterk af te raden.

https://www.rookmelders.nl/