Veel gestelde...

  • Social Media

Veel gestelde vragen

Ik overweeg om gastouder te worden. Wat nu?

Boelie is altijd op zoek naar lieve en betrokken gastouders. Boelie wil graag samenwerken met gastouders die goede opvang bieden met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat onze gastouders het spelen met andere kinderen en het buiten spelen stimuleren. Bij ons staat gastouderopvang voor veilige, warme en vertrouwde opvang met veel persoonlijke aandacht voor het kind.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het gastouderschap, moet u rekening houden met een aantal dingen:

  • Het is natuurlijk belangrijk dat u het leuk vindt en goed bent in de omgang met kinderen en hun ouders
  • Dat u een veilige en schone opvangomgeving kunt aanbieden
  • Aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag
  • Evaluatie van de opvang met een bemiddelingsmedewerker.

Kunt u aan de bovenstaande aspecten voldoen dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Eén van onze bemiddelingsmedewerkers zal met u contact opnemen, en een afspraak voor een intakegesprek met u maken.

Ik ben al jaren gastouder, maar nog niet aangesloten bij een gastouderbureau. De ouders van mijn oppaskinderen willen graag dat ik me inschrijf, zodat zij in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag. Wat zijn voor mij de consequenties?

shutterstock_164906687

De praktische consequenties: Om geregistreerd te worden als gastouder dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. In de eerste plaats krijgt u van ons een formulier waarmee u de Verklaring omtrent Gedrag (VoG) kunt aanvragen bij het gemeentehuis of stadskantoor. Dit kost €30,05. Deze kosten kunnen door u of door de ouders betaald worden. Wanneer u zelf de kosten voor uw rekening neemt, kunt u deze bij uw belastingopgave aftrekken van uw inkomsten. Daarnaast komt uw bemiddelaar bij u of de ouder langs (afhankelijk van de plaats van opvang) om met u te bekijken of de opvangomgeving veilig en schoon is. Ook vragen wij uw bereidheid om mee te werken aan de jaarlijkse evaluatiegesprekken.

De financiële consequenties: Voor uw gastouderwerk ontvangt u een bruto-vergoeding, waarover u – net als iedereen – belasting moet betalen. De hoogte van het inkomen van uw partner is niet van invloed op de hoogte van de belasting die u betaalt.

Inkomsten die u als gastouder ontvangt hebben geen invloed op de AOW of op de Algemene Heffingskorting. Wanneer u een inkomensafhankelijke uitkering heeft (bijv. ww-wao-wia of bijstand) dan kunnen uw inkomsten de hoogte van uw uitkering wel beïnvloeden. Dit geldt ook voor de hoogte van de huur- en zorgtoeslag. Desondanks kan het toch nog aantrekkelijk zijn om u als gastouder te laten registreren. Om precies te weten wat de consequenties voor u zouden zijn kunt u contact opnemen met uw uitkeringsinstantie. Of u kunt bellen met een van onze medewerkers.

Ik ben huisvrouw en ontvang maandelijks de Heffingskorting (ook wel huisvrouwenpremie genoemd). Kan ik die houden als ik gastouder word?

Over de eerste € 6410 die verdiend wordt hoeft niemand belasting te betalen: dat is dus een belastingvoordeel van € 2074. De zogenaamde Algemene heffingskorting. Vrouwen zonder werk, of met een inkomen lager dan € 6410 euro en een fiscale partner ontvangen de Algemene heffingskorting. Deze korting ontvangt u maandelijks op uw bankrekening ter hoogte van ongeveer € 175. Wanneer u gaat verdienen blijft het recht op deze korting gewoon bestaan. U betaalt belasting over uw verdiende geld. U kunt er ook voor kiezen om de Algemene Heffingskorting niet meer uit te laten betalen. Dan wordt de korting bij uw aangifte een echte korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomsten. Over de eerste € 6410 hoeft u dan geen belasting te betalen.

Wat is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) precies en waar is het voor nodig.

Een VOG is voor sommige werksoorten een vereist document, bijvoorbeeld voor beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Een VOG wordt aangevraagd met het oog op een specifieke werksoort. Wanneer er voor een aspirant-gastouder een VOG wordt aangevraagd, wordt er bij het Ministerie van Justitie nagekeken of de gastouder een gerechtelijke veroordeling heeft gekregen op het gebied van omgang met kinderen. Sinds januari 2007 zijn de regels aangescherpt, u kunt hierover meer informatie vinden op de website van het Ministerie van Justitie. De aanvraag van een VOG kost € 30,05 en komt voor uw rekening. Indien de opvang bij u thuis plaatsvindt dan is het ook verplicht voor uw volwassen huisgenoten om een VOG aan te vragen. U kunt de kosten van de VOG van uw inkomsten aftrekken. Ook kunt u de ouders van uw opvangkinderen vragen de VOG te vergoeden.

Heb ik als gastouder recht op vakantiegeld, ziektegeld of pensioenopbouw?

Nee, wanneer u werkt als gastouder bent u niet in dienst van Boelie of de ouders, maar werkt u volgens een overeenkomst van opdracht. Dit is een freelance overeenkomst. Dit betekent dat u zelf belasting over uw inkomsten afdraagt, dat u niet doorbetaald wordt als u ziek bent en geen recht hebt op vakantiegeld. Ook vindt er geen pensioenopbouw plaats.

Uitzondering vormen gastouders die kinderen opvangen in het huis van de ouder. Zij hebben recht op het minimumloon (€ 9,21 per uur voor iemand van 23 jaar of ouder, ongeacht het aantal op te vangen kinderen incl. 8% vakantietoeslag), vier weken doorbetaalde vakantie per jaar en zes weken lang doorbetaling van 70% van het loon bij ziekte (à € 6,45 per uur).

Wanneer kan ik zelfstandig gastouder worden?

Als u zelfstandig gastouder wordt, wordt u eigenlijk zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. U kunt dan aanspraak maken op veel belastingvoordeel, waardoor u tot wel 15.000 euro belastingvrij kunt verdienen. Er zijn een aantal criteria waaraan u moet voldoen om erkend te worden als zelfstandig gastouder: u werkt meer dan 1225 uur per jaar, u heeft een eigen boekhouding, u heeft minimaal 3 opdrachtgevers, u loopt risico over uw inkomen (debiteurenrisico) en u maakt reclame. Als u hierover meer wilt weten kunt u contact opnemen met Boelie.

Wie vergoedt de kosten voor een Verklaring Omtrent Gedrag?

De kosten (€ 30,05) voor de Verklaring Omtrent het Gedrag zijn voor u. Het is een eenmalige investering, die u als gastouder bij uw belastingaangifte kunt opvoeren als aftrekpost. U kunt met de ouders van uw gastkinderen overleggen of zij de kosten van de Verklaring willen vergoeden.

De achterwacht, wat is het en wanneer heb ik deze nodig?

De achterwacht is iemand bij u in de buurt op wie u terug kunt vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer u op vier of meer kinderen tegelijkertijd past, is het verplicht om een achterwacht te regelen.

De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat of certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan u denkt. Uw partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of kennis.

Ik woon (tijdelijk) bij de ouders van mijn gastkinderen in, mag dit?

Dit mag wel, maar de ouders van uw gastkinderen hebben geen recht op kinderopvangtoeslag wanneer u bij hen inwoont. Het kan daarom zijn dat zij u geen vergoeding willen geven voor uw werk. Wilt u toch betaald worden voor uw werk als gastouder, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan samen met u een ander gezin zoeken met een opvangvraag die bij uw situatie past.

Hoeveel kinderen mag ik tegelijkertijd opvangen?

U mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar. U hoeft uw eigen kinderen alleen mee te tellen op het moment dat zij aanwezig zijn tijdens de opvang.

Vangt u kinderen op die jonger zijn dan 4 jaar? Hiervan mag u er maximaal 5 tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 4 kinderen 0 en 1 jaar oud zijn en maximaal 2 kinderen 0 jaar oud zijn. Uw eigen kinderen in deze leeftijdscategorieën worden meegeteld indien deze aanwezig zijn op de opvanglocatie.

Op hoeveel locaties mag ik kinderen opvangen en welke eisen worden er gesteld aan de opvangomgeving?

Het aantal locaties waar u opvang mag aanbieden is onbeperkt zolang de locaties voldoen aan de wettelijke eisen. Boelie zal op iedere locatie een risico-inventarisatie uitvoeren. Iedere locatie moet in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden geregistreerd. Vanuit financieel oogpunt is het voor u voordeliger om op minder locaties opvang aan te bieden, aangezien gemeentes voor een extra LRKP-registratie kosten (leges) in rekening kunnen brengen.

Sinds 2010 gelden een aantal wettelijke eisen voor de opvangomgeving:
– Voor kinderen tot 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte zijn;
– De woning dient altijd rookvrij te zijn;
– Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders (iedere verdieping minimaal één).

Zijn er kosten verbonden aan mijn aanmelding voor het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

Alle gemeentes krijgen van het Rijk geld om kindercentra en gastouders te inspecteren en in te schrijven in het LRKP. Voor sommige gemeentes is dit helaas niet toereikend. Daarom rekenen deze gemeentes leges voor aanmelding van een nieuwe voorziening voor gastouderopvang voor het LRKP. Gemeentes mogen echter nooit meer dan de daadwerkelijke kosten rekenen. Als u al in het LRKP staat en u gaat op een nieuw adres opvangen, is een nieuwe aanmelding nodig. Als uw gemeente leges heft, moet u ook voor deze aanmelding leges betalen.

De gemeente brengt de leges meestal in rekening bij Boelie. Wij betalen de factuur en declareren de kosten vervolgens bij u.

Wilt u weten of uw gemeente leges heft? Neemt u dan contact met uw gemeente op.