Veel gestelde...

  • Social Media

Veel gestelde vragen

Wat is het voordeel van opvang bij een gastouder t.o.v. een kinderdagverblijf?

De opvang bij een gastouder is kleinschalig en daardoor ontstaat er een persoonlijke band met de gastouder. Doordat een gastouder in de regel op minder kinderen tegelijkertijd past, kan zij veel meer persoonlijke aandacht aan uw kind schenken. Dit komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Daarnaast is een gastouder meestal heel flexibel, zodat u de opvang kunt regelen op de tijden die u nodig heeft. U zit niet vast aan verplicht af te nemen dagdelen. Wel adviseren wij om wekelijks minimaal een dagdeel af te nemen, zodat uw kind vertrouwd blijft met de gastouder.

Ik zoek een gastouder. Wat nu?

U neemt contact op met Boelie d.m.v. het invullen van het “info aanvraag formulier”. Uw bemiddelaar zal daarna met u contact opnemen om uw wensen te bespreken.

Ik heb al een gastouder, maar nu willen we in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag. Hoe nu verder?

U kunt uw (toekomstige) gastouder bij ons laten registreren door het inschrijfformulier in te vullen. Vermeld bij uw inschrijving ook de naam van uw gastouder. Uw gastouder moet zich ook registreren door het inschrijfformulier in te vullen. Laat haar uw naam vermelden bij de inschrijving. Uw gastouder ontvangt van ons een aanvraagformulier voor de verplichte Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Deze VOG kan uw gastouder bij het gemeentehuis aanvragen. Ook maakt uw bemiddelaar een afspraak uw gastouder voor een huisbezoek. Daarbij wordt de opvangomgeving van het kind bekeken op veiligheid en hygiëne. Daarnaast zullen alle praktische zaken, zoals de urenregistratie, uitgelegd worden. Vanaf dit moment maakt u gebruik van geregistreerd gastouderschap. Het geheel kan in enkele dagen geregeld zijn.

Kan ik mijn (schoon)moeder of mijn zus laten registreren als gastouder?

Jazeker, dat kan. Naaste familieleden bieden juist een ideale, want heel vertrouwde, opvang. Voor naaste familieleden gelden dezelfde voorwaarden als voor alle mensen die gastouder willen worden: ze dienen een Verklaring omtrent het Gedrag aan te vragen en indien de opvang bij hun thuis plaatsvindt wordt het opvangadres geïnventariseerd op veiligheid en hygiëne. Ook dient zij in het bezit te zijn van een geldige diploma. Klik hier voor alle eisen.

We overwegen een gastouder, kunnen jullie garanties geven over de kwaliteit?

We doen er alles aan om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. We richten ons daarbij in de eerste plaats op de klik tussen ouder, kind en gastouder. Daarnaast besteden we aandacht aan het realiseren van een veilige en schone opvangomgeving. De vereiste Verklaring omtrent het Gedrag biedt zekerheid omtrent de achtergrond van de gastouder. Tot slot wordt met behulp van evaluatiegesprekken aandacht besteed aan de relatie tussen gastouder, kind en ouder. Jaarlijks worden wij meermalen gecontroleerd door de GGD op onze werkwijze en op de procedures die we hanteren.

kids6

Kom ik in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of een opleiding volgen en uw kind mag nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan. U kunt de toeslag ook krijgen wanneer u niet werkt, maar uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Verder moet uw kind gebruik maken van geregistreerde kinderopvang zoals Boelie deze aanbiedt. De precieze voorwaarden vindt u op www.toeslagen.nl. De toeslag is inkomensafhankelijk, maar is ook voor de hogere inkomens ruim, zeker als het om meer dan 1 kind gaat. U kunt ook een offerte aanvragen die uitgaat van uw persoonlijke situatie.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag bij ouderschapsverlof?

Ja, tijdens het ouderschapsverlof heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren gelijk aan de (overeengekomen) arbeidsduur. Bij ouderschapsverlof wijzigt die arbeidsduur niet. Die omstandigheden hebben dan ook geen invloed op het aantal gewerkte uren en dus ook niet op het aantal uren kinderopvangtoeslag waarop u recht heeft.

Hoe vraag ik de kinderopvangtoeslag aan?

Het aanvragen van de toeslag wijst zich vanzelf. U kunt de toeslag aanvragen via de website van de belastingdienst. Het is handig om de offerte die u van ons ontvangen heeft, uw DigiD en de sofinummers van u en uw huisgenoten bij de hand te houden. Wanneer het programma om het uurtarief vraagt, voert u het uurtarief in dat op de offerte staat, niet het opvangtarief voor de gastouder. U dient bij het invullen aan te geven wie het eerste kind is. Dit is niet uw oudste kind, maar het kind met de meeste opvanguren. Wanneer de kinderen evenveel opvanguren hebben, gaat u uit van het kind met het laagste uurtarief, ook dit kunt u nakijken op de offerte. Wanneer u ergens niet uit komt, kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers.

Hoe kan ik de toeslag wijzigen?

Wanneer het aantal uren opvang sterk verandert, wanneer er een kind geboren wordt, of wanneer uw salaris ingrijpend wijzigt, dan is het aan te bevelen om een wijziging in te voeren. Dit kunt u zelf doen via het wijzigingsprogramma van de Belastingdienst. Eventueel kunt u ook besluiten om de wijziging niet in te voeren, maar de veranderingen achteraf te corrigeren bij uw opgave inkomstenbelasting. Dit is niet aan te raden wanneer u teveel toeslag krijgt, bijvoorbeeld omdat u veel minder bent gaan werken dan u aanvankelijk had ingeschat. De teveel ontvangen toeslag moet u namelijk achteraf terugbetalen.

Hoe komt voor mij het financiële plaatje eruit te zien als ik een gastouder vind?

Op onze website vindt u onder tarieven informatie omtrent de kosten. Voor uw persoonlijke situatie kunt u zelfs een berekening op maat maken. Als u deze offerte door Boelie laat opsturen, dan nemen wij op korte termijn contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.

Wij zoeken een gastouder die bij ons thuis komt. Kan dat?

Ja, dat kan. Sommige gastouders zijn bereid aan huis op te passen. Wanneer u een gastouder wilt laten registreren die bij u aan huis komt, gelden wel aanvullende regels.
Wanneer uw gastouder maximaal drie dagen per week komt, geldt de regeling “dienstverlening aan huis”. Dit houdt in dat u de gastouder minimaal het minimumloon (€ 9,21 per uur voor iemand van 23 jaar of ouder inclusief 8% vakantiegeld) moet betalen, ongeacht het aantal op te vangen kinderen. Ook dient u minimaal vier weken per jaar vakantie door te betalen en zes weken lang minimaal 70% van het minimumloon (€ 6,45 per uur) door te betalen bij ziekte van uw gastouder.
Wanneer de dienstverlening op meer dan 3 dagen plaatsvindt, bent u verplicht om de gastouder in loondienst te nemen. Is dit het geval, dan kunt u contact met ons opnemen.

Waarvoor betalen wij bemiddelingskosten?

Voor de bemiddelingskosten krijgt u een aantal dingen terug: U krijgt uw eigen bemiddelaar die u begeleidt bij de opvang in de mate waarin u dat wenst. U kunt hem/haar altijd bellen met vragen en eventuele problemen. Ook inventariseert hij/zij voor u jaarlijks de opvangomgeving en zal hij/zij ieder half jaar een voortgangsgesprek met uw gastouder hebben. Wanneer u nog geen gastouder hebt, of u bent op zoek naar een nieuwe, zal hij/zij samen met u uw wensen in kaart brengen en een geschikte gastouder voor u zoeken. Tot slot wordt de administratieve verwerking van de opvang verzorgd, zoals facturen, jaaropgave en offertes.

Als ik meerdere gastouders heb, betaal ik dan ook meer bemiddelingskosten?

Ja, want de bemiddelingskosten zijn per gastouder.

Hoe werkt het precies met de urenregistratie?

Aan het begin van elke maand worden de opvanguren over de voorafgaande maand opgegeven door de gastouder. U ontvangt een email met het verzoek om de opvanguren goed of af te keuren. U heeft daar maximaal 5 dagen de tijd voor. Daarna ontvangt u van Boelie een factuur met daarop de te betalen opvangvergoeding en de bemiddelingskosten. U maakt het totaalbedrag over aan Boelie (of dit wordt automatisch afgeschreven). Boelie betaalt vervolgens de opvangvergoeding aan uw gastouder door.
Op basis van de door u opgeven uren ontvangt u in februari van ons de jaaropgave over het voorgaande jaar. Hiermee kunt u de definitieve kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is met name van belang wanneer u te veel, of misschien te weinig Kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, of omdat u meer of juist minder gewerkt hebt dan u had ingeschat bij het aanvragen van de toeslag.
Het registreren van de uren is heel gemakkelijk en kunt u doen via onze website. Dit is nog uitgebreider uitgelegd in dit formulier.
Bij de urenregistratie kan de gastouder ook de onkosten opvoeren die de gastouder maakt voor bijvoorbeeld maaltijden en luiers.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als mijn gastouder bij mij inwoont?

Indien uw gastouder bij u inwoont, kunt u geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor deze gastouder. Wanneer u recht wilt houden op kinderopvangtoeslag zult u uw kinderen moeten laten opvangen door een andere gastouder die niet bij u inwoont.